Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary: Rozchodníky rodu Hylotelephium patří k významným trvalkám k řezu květenství i pro parkové výsadby. Zvýšená pozornost je věnována reakcím hybridních odrůd na růstové faktory, rozvíjeny jsou nové metody množení i pěstební technologie. Nové hybridy budou vzhledem k CAM metabolismu i ekologii původních druhů jistě nenahraditelnou složkou trvalkových sortimentů pro extenzívní výsadby v oblastech středoevropského termofytika, testování stresuvzdornosti je však nezbytné zejména u hybridů s účastí vysokohorských taxonů. V poslední době rychle rozšiřované odrůdové sortimenty vyžadují též podrobnější deskripce charakteristických znaků pro přesnější determinaci s přihlédnutím k morfologické variabilitě, jíž především v přesevech hybridů nelze upřít značný potenciál pro další šlechtění.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering