Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Ohrožené druhy rostlin nebo živočichů, které se vyskytují v nivě řeky Blanice v daných katastrech budou zkoumány z hlediska současného stavu a ohrožení.

There are no limitations of the topic