Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ohrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Ohrožené druhy rostlin nebo živočichů, které se vyskytují v nivě řeky Blanice v daných katastrech budou zkoumány z hlediska současného stavu a ohrožení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení