Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia