Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení