Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Ohrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení