Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha a na vybraném území (ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia