Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha a na vybraném území (ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu.

There are no limitations of the topic