Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha a na vybraném území (ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení