Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Návrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu ,
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Abstrakt:
Laboratorní příprava charakteristik základních typů podloží pro návrhy skladeb vozovek lesní dopravní sítě. Porovnání takto navržených skladeb vozovek s návrhy provedenými pomocí dostupných softwarů využívaných při návrhu vozovek.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení