Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Analýza stávajícího stavu vytipovaných úseků odvozních lesních cest v lokalitě ŠLP.Zhodnocení kvality krytu vozovek s krytem z MZK.Hodnocení bude provedeno v laboratři mechaniky zemin, dle platných geotechických norem laboratorní zkoušení zemin a materiálů pro vozovky pozemních komunakací

There are no limitations of the topic