Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Libor Hort
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Libor Hort
Abstrakt: V rámci práce bude založena síť trvalých výzkumných ploch pro detailní šetření struktury přirozeného zmlazení a sledování jeho změn v čase. Výzkum bude probíhat v přirozených lesích s převahou stanovišť jedlových bučin v Beskydech, které jsou dlouhodobě ponechané samovolnému vývoji.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia