Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. Libor Hort
Summary:
V rámci práce bude založena síť trvalých výzkumných ploch pro detailní šetření struktury přirozeného zmlazení a sledování jeho změn v čase. Výzkum bude probíhat v přirozených lesích s převahou stanovišť jedlových bučin v Beskydech, které jsou dlouhodobě ponechané samovolnému vývoji.

There are no limitations of the topic