Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Libor Hort
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci práce bude založena síť trvalých výzkumných ploch pro detailní šetření struktury přirozeného zmlazení a sledování jeho změn v čase. Výzkum bude probíhat v přirozených lesích s převahou stanovišť jedlových bučin v Beskydech, které jsou dlouhodobě ponechané samovolnému vývoji.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení