Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Přirozená obnova modřínu opadavého
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Přirozená obnova modřínu opadavého na vybraném majetku v ČR, ale i v zahraničí. Vyhodnocení se bude opírat zejména on posouzení struktury mateřského porostu - prostupnost světla, trajektorie stínu během dne, plocha cloněná, plocha clonná a základních dendrometrických charakteristik.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení