Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Propojení simulací systému MATLAB/Simulink s virtuální realitou
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je implementovat systém, který by umožnil propojení a vizualizaci výsledků simulací realizovaných v MATLAB/Simulink s prostředím virtuální reality. Modelování, simulace a vizualizace by měly být zaměřeny především do oblasti ekonomie a managementu tak, aby umožnily analýzu dat a realizaci úloh, které podporují rozhodování.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení