Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Propojení simulací systému MATLAB/Simulink s virtuální realitou
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je implementovat systém, který by umožnil propojení a vizualizaci výsledků simulací realizovaných v MATLAB/Simulink s prostředím virtuální reality. Modelování, simulace a vizualizace by měly být zaměřeny především do oblasti ekonomie a managementu tak, aby umožnily analýzu dat a realizaci úloh, které podporují rozhodování.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení