Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Modelování socioekonomických jevů pomocí fraktální geometrie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a implementovat systém, který by pomocí fraktální geometrie vizualizoval/simuloval socioekonomické jevy, jako např. růst populace či jiné nelineární systémy s fraktální strukturou. Systém by měl sloužit pro podporu rozhodování manažera např. při identifikování hlavních sil v makroprostředí a reakce na ně.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení