Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Modelování socioekonomických jevů pomocí fraktální geometrie
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a implementovat systém, který by pomocí fraktální geometrie vizualizoval/simuloval socioekonomické jevy, jako např. růst populace či jiné nelineární systémy s fraktální strukturou. Systém by měl sloužit pro podporu rozhodování manažera např. při identifikování hlavních sil v makroprostředí a reakce na ně.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení