Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovení sorpční izotermy u smrkového dřeva upraveného termickou modifikací.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Abstrakt:
Pomocí laboratorní metody stanovit sorpční izotermu smrkového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází ze stanovení rovnovážné vlhkosti dřeva odpovídající jednoznačně relativní vlhkosti a teplotě vzduchu. Zjištěné hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva slouží k sestrojení sorpční izotermy, kde lze sledovat proces adsorpce a desorpce. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia