Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Stanovení sorpční izotermy u smrkového dřeva upraveného termickou modifikací.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí laboratorní metody stanovit sorpční izotermu smrkového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází ze stanovení rovnovážné vlhkosti dřeva odpovídající jednoznačně relativní vlhkosti a teplotě vzduchu. Zjištěné hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva slouží k sestrojení sorpční izotermy, kde lze sledovat proces adsorpce a desorpce. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení