Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovení koeficientu difuze u bukového dřeva upraveného termickou modifikací.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Summary: Pomocí tzv. pohárkové zkoušky stanovit koeficient difuze bukového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází z měření toku vlhkosti z nádoby naplněné kapalinou a uzavřenou dřevěnou zátkou. Zjištěné hodnoty koeficientu difuze pak porovnat s tabelovanými hodnotami nemodifikovaného dřeva. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic