Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovení koeficientu difuze u smrkového dřeva upraveného termickou modifikací.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí tzv. pohárkové zkoušky stanovit koeficient difuze smrkového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází z měření toku vlhkosti z nádoby naplněné kapalinou a uzavřenou dřevěnou zátkou. Zjištěné hodnoty koeficientu difuze pak porovnat s tabelovanými hodnotami nemodifikovaného dřeva. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
LDFSDR Stavba dřeva