Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovení koeficientu difuze u smrkového dřeva upraveného termickou modifikací.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Abstrakt: Pomocí tzv. pohárkové zkoušky stanovit koeficient difuze smrkového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází z měření toku vlhkosti z nádoby naplněné kapalinou a uzavřenou dřevěnou zátkou. Zjištěné hodnoty koeficientu difuze pak porovnat s tabelovanými hodnotami nemodifikovaného dřeva. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
LDFSDR Stavba dřeva