Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovení koeficientu difuze u smrkového dřeva upraveného termickou modifikací.
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Summary: Pomocí tzv. pohárkové zkoušky stanovit koeficient difuze smrkového termicky modifikovaného dřeva. Zkouška vychází z měření toku vlhkosti z nádoby naplněné kapalinou a uzavřenou dřevěnou zátkou. Zjištěné hodnoty koeficientu difuze pak porovnat s tabelovanými hodnotami nemodifikovaného dřeva. Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FFWTSDR Wood Anatomy