Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Inventarizace a zhodnocení růstu nových výsadeb v arboretu Křtiny, grafické podklady

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia