Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Inventarizace a zhodnocení růstu nových výsadeb v arboretu Křtiny, grafické podklady

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení