Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Fenologie vybraných plodin v současných a změněných klimatických podmínkách
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude vycházet z dlouhodobých řad sledování fenologických fází vybraných kultur ve vazbě na měnící se klimatické podmínky. Klíčová slova: polní plodiny, růst, vývoj, teplotní sumy, změna klimatu, meteorologické prvky, GIS Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského nebo biologického zaměření, - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PCObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO FytotechnikaD-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná