Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Proteomická analýza účinků rostlinných hormonů cytokininů
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Abstrakt: abstraktOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-BOT Botanika
D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin