Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:--
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: S otevřením českého trhu zahraničnímu zboží a zpevňováním české měny se více a více plodin a rozmanitých polotovarů dostává na náš trh. Příkladem mohou být tropické plody v supermarketech, ale také výrobky z tropického dřeva. Cesta, jakou se tyto výrobky či plodiny ze zemí tropů a subtropů na český trh dostanou, bude předmětem studentské práce. Bude popsán ekosystém, odkud tyto produkty pochází, sociálně ekologické důsledky jejich pěstování, chovu či produkce a odhadnuty důsledky přepravy do Evropy, případně i prodeje u nás.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia