Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tropická či subtropická plodina či polotovar na českém trhu.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: S otevřením českého trhu zahraničnímu zboží a zpevňováním české měny se více a více plodin a rozmanitých polotovarů dostává na náš trh. Příkladem mohou být tropické plody v supermarketech, ale také výrobky z tropického dřeva. Cesta, jakou se tyto výrobky či plodiny ze zemí tropů a subtropů na český trh dostanou, bude předmětem studentské práce. Bude popsán ekosystém, odkud tyto produkty pochází, sociálně ekologické důsledky jejich pěstování, chovu či produkce a odhadnuty důsledky přepravy do Evropy, případně i prodeje u nás.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení