Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Neofyty (druhy rostlin) a neozoa (druhy živočichů) - druhy místně nepůvodní, nově zavlečené a pro místní biotu potenciálně nebezpečné se staly součástí téměř všech ekosystémů. Student vyhodnotí výskyt vybraného (až všech) neofytu/neozoa na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú může pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia