Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Výskyt neofytu/ů a neozoa/í na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú pak pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Neofyty (druhy rostlin) a neozoa (druhy živočichů) - druhy místně nepůvodní, nově zavlečené a pro místní biotu potenciálně nebezpečné se staly součástí téměř všech ekosystémů. Student vyhodnotí výskyt vybraného (až všech) neofytu/neozoa na vybraném území a jejich šíření, v případě zchú může pokračuje DP (management likvidace či ochrany před těmito druhy)

There are no limitations of the topic