Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Abstrakt:
AbstraktOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství