Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Summary:
Diplomová práce se bude zabývat studiem evolučních vztahů v rámci čeledi cyperaceae, k čemuž budou využity moderní molekulárně genetické metody. Práce umožní přímé uchopení genetické informace, což má mnoho výhod oproti obvyklému sledování fenotypu, který je výsledkem interakce genetické informace s mnoha různorodými vnitřními a vnějšími vlivy. Diplomant si osvojí práci v laboratoři a získá znalosti základních molekulárních technik jako je izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR (polymerázová řetězová reakce), separace DNA fragmentů gelovou elektroforézou, a další techniky. Předpoklady: Student by měl být především otevřený k novým dovednostem a vědomostem.

There are no limitations of the topic