Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Výskyt ohrožených druhů rostlin na polesí Hůrky
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Cílem práce je zjistit výskyt a ohrožení vzácných druhů rostlin na Školním polesí Hůrky u Písku. Student provede výzkum na celém polesí nebo se může zaměřit na jeden ze vzácnějších biotopů, které se na polesí nebo v jeho blízkosti nacházejí.

There are no limitations of the topic