Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Na přírodovědecky nejhodnotnějších lokalitách Českého krasu dochází v porostech habrových doubrav k masivní expanzi Fraxinus excelsior. Cílem diplomové práce bude vyhodnotit dosavadní vývoj expanze jasanu na Velké hoře u Karlštejna a diskutovat jej vzhledem ke stanovištním podmínkám. Diplomová práce metodicky naváže na šetření z roku 2002 (viz Střeštík et Šamonil: Journal of Forest Science 52: 293-305). Diplomant(ka) bude mít při zpracování DP možnost využívat odborné i technické zázemí Oddělení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. (více na www.pralesy.cz).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia