Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Na přírodovědecky nejhodnotnějších lokalitách Českého krasu dochází v porostech habrových doubrav k masivní expanzi Fraxinus excelsior. Cílem diplomové práce bude vyhodnotit dosavadní vývoj expanze jasanu na Velké hoře u Karlštejna a diskutovat jej vzhledem ke stanovištním podmínkám. Diplomová práce metodicky naváže na šetření z roku 2002 (viz Střeštík et Šamonil: Journal of Forest Science 52: 293-305). Diplomant(ka) bude mít při zpracování DP možnost využívat odborné i technické zázemí Oddělení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. (více na www.pralesy.cz).

There are no limitations of the topic