Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Na přírodovědecky nejhodnotnějších lokalitách Českého krasu dochází v porostech habrových doubrav k masivní expanzi Fraxinus excelsior. Cílem diplomové práce bude vyhodnotit dosavadní vývoj expanze jasanu na Velké hoře u Karlštejna a diskutovat jej vzhledem ke stanovištním podmínkám. Diplomová práce metodicky naváže na šetření z roku 2002 (viz Střeštík et Šamonil: Journal of Forest Science 52: 293-305). Diplomant(ka) bude mít při zpracování DP možnost využívat odborné i technické zázemí Oddělení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. (více na www.pralesy.cz).

There are no limitations of the topic