Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Použití nanočástic pro snížení hygroskopicity dřeva
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Summary: Snížení schopnosti dřeva přijímat vodu je požadováno především pro snížení rozměrových změn dřeva při bobtnání a sesychání dřeva. Dále hraje důležitou roli pro ochranu dřeva. Použití nančástic pro změnu této vlastnosti dřva je aktuální téma, které může být zajímavou alternativou standardních postupů.

There are no limitations of the topic