Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Použití nanočástic pro snížení hygroskopicity dřeva
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Snížení schopnosti dřeva přijímat vodu je požadováno především pro snížení rozměrových změn dřeva při bobtnání a sesychání dřeva. Dále hraje důležitou roli pro ochranu dřeva. Použití nančástic pro změnu této vlastnosti dřva je aktuální téma, které může být zajímavou alternativou standardních postupů.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic