Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Abstrakt:
Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna významně omezuje použití tohoto kompozitního materiálu. Tato práce se bude zabývat experimentálním měřením pevnosti vlepených uhlíkových vláken do dřevěného přířezu při zkoušce tahem. Zkoumána budou různá lepidla, popřípadě různé profily dřevěného přířezu, různá uhlíková a jiná vlákna.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia