Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Summary:
Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna významně omezuje použití tohoto kompozitního materiálu. Tato práce se bude zabývat experimentálním měřením pevnosti vlepených uhlíkových vláken do dřevěného přířezu při zkoušce tahem. Zkoumána budou různá lepidla, popřípadě různé profily dřevěného přířezu, různá uhlíková a jiná vlákna.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic