Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.
Abstrakt: Pevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna významně omezuje použití tohoto kompozitního materiálu. Tato práce se bude zabývat experimentálním měřením pevnosti vlepených uhlíkových vláken do dřevěného přířezu při zkoušce tahem. Zkoumána budou různá lepidla, popřípadě různé profily dřevěného přířezu, různá uhlíková a jiná vlákna.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení