Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Růstová reakce jeřábu břeku na uvolnění a možnosti jeho pěstování na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude postavena na inventarizaci a posouzení růstové reakce cenné listnaté dřeviny - jeřábu břeku na ŠLP Křtiny. Součástí práce bude také doporučení konkrétních pěstebních doporučení pro zájmová stanoviště ŠLP Křtiny. Znalost německého jazyka výhodou. Vhodné pro studenty 1. ročníku, možnost pokračování na diplomovou práci.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení