Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Neverbální komunikace v pracovním prostředí
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat jednotlivými aspekty neverbální komunikace a jejími specifiky v pracovním prostředí. Výzkumná část práce se zaměří na neverbální komunikaci na konkrétním pracovišti a bude se zabývat podrobnou analýzou neverbální komunikace dle zvoleného cíle, např. na poradách, při skupinovém řešení problémů nebo při jednání pracovníka se zákazníkem. Součástí práce bude identifikace silných a slabých stránek v neverbální komunikaci a individuální doporučení na zlepšení v této oblasti jednotlivých účastníků výzkumu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení