Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Vliv reklamy na spotřebitele
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Tato práce se bude zabývat analýzou faktorů, které ovlivňují spotřební chování. Součástí práce bude definování pojmů týkajících se spotřebitele, spotřebního chování, reklamy. V praktické části student bude analyzovat dle zvolené výzkumné metody vliv konkrétní reklamy, reklamní kampaně na spotřebitele. Součástí práce bude zhodnocení reklamy nebo reklamní kampaně, příp. navržení doporučení pro její zlepšení.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení