Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Specifika postavení žen na trhu práce
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem této práce bude popsat aktuální postavení žen na pracovním trhu v České republice. Hlavním záměrem bude tedy analyzovat specifika postavení ženské pracovní síly na pracovním trhu a to formou ukazatelů zaměstnanosti, nezaměstnanosti, neaktivity a ukazatelů rozdílu v příjmech mužů a žen, stejně jako dalších významných psychosociálních charakteristik (vnímání spokojenosti, well-being apod.). Výzkum se může opírat o primární či sekundární analýzu dat, zájem bude soustředěn především na sledování rozdílů mezi ženskou a mužskou pracovní sílou, ale i např. na rozdíly mezi ženami s dětmi a ženami bezdětnými s cílem zachytit vliv přítomnosti dítěte/dětí na pozici žen na pracovním trhu. Další možné oblasti výzkumu: postavení žen manažerek na trhu práce, postavení žen na/či po mateřské dovolené na trhu práce.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení