Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Analýza stresových faktorů na pracovišti
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat stresem v pracovním prostředí. Bude analyzovat vliv stresu na člověka z různých hledisek, např. vliv stresu na subjektivní spokojenost pracovníka (well-being), na vztahy na pracovišti, na pracovní výkon. Dále se práce zaměří na faktory, které stres vyvolávají, jejich identifikaci a na návrhy eliminace stresových faktorů v podmínkách pracoviště/pracovišť, která budou zahrnuta do výzkumu.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení