Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
|nterkulturní pracovní komunikace
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce:
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat problematikou interkulturního pracovního prostředí, především analýzou jeho komunikačních specifik a problémů. Práce předpokládá realizaci praktické části ve firmě/firmách, kde pracují příslušníci nejméně dvou národností. Samozřejmostí je proto dobrá jazyková vybavenost studenta, který bude provádět výzkum. Výsledná zjištění bude student aplikovat na praktické navrhy zlepšení interkulturní komunikace v dané firmě.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení