Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: |nterkulturní pracovní komunikace
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat problematikou interkulturního pracovního prostředí, především analýzou jeho komunikačních specifik a problémů. Práce předpokládá realizaci praktické části ve firmě/firmách, kde pracují příslušníci nejméně dvou národností. Samozřejmostí je proto dobrá jazyková vybavenost studenta, který bude provádět výzkum. Výsledná zjištění bude student aplikovat na praktické navrhy zlepšení interkulturní komunikace v dané firmě.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení