Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Výztuže rezonanční desky klavíru
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Práce si klade za cíl zpracovat přehled konstrukčních řešení výztuží rezonančních desek klavíru. Pomocí numerické simulace metodou konečných prvků jsou následně porovnána vybraná konstrukční řešení.

There are no limitations of the topic