Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vliv prostorového umístění komínů komorové sušárny ne jejich funkci při výměně vzduchu.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jiří Zejda, Ph.D.
Summary: Pomocí numerické simulace sestavit model konkrétniho typu sušárny. Z dostupných rozměrů pak sestavit a analyzovat vhodnost umístění odvětrávacích komínů. Důraz bude kladen na funkčnost komínů (odvětrávací a nasávací). Práce bude členěna formálně členěna do následujících kapitol: Úvod, Literární přehled, Materiál metodika, Výsledky, Diskuze a Závěr.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic