Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Odběr vývrtů a datování pomocí standardních dendrochronologických metod. Stavebně historický průzkum pomocí nedestruktivních nebo semidestruktivních metod.

There are no limitations of the topic