Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary: Odběr vývrtů a datování pomocí standardních dendrochronologických metod. Stavebně historický průzkum pomocí nedestruktivních nebo semidestruktivních metod.

There are no limitations of the topic